OpDev.me

不 忘 初 心 ,方 得 始 终 。

标签 脚本 下的文章

April 28, 2016

CentOS6.x最小化安装初始脚本

上次分享了《CentOS6.5最小化安装后的简单调优配置》,估计大家看了都嫌麻烦,其实旨在记录并说明,生产环境下装好系统后,一个脚本完成这些繁琐的设置才是我们要的,我知道大家都是懒癌晚期。。。脚本如下:#!/bin/bash cat << EOF +------------------------------------------------------------------...